Personel

Akademik Personel

Doç. Dr. Nilüfer Talu

Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1996
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, 2002 
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 2008

Çalışma Alanları

 • Tasarım Kültürü
 • Toplumsal Bağlam
 • Ürün Tasarımı

Prof. Dr. Fehmi Doğan

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1994
Yüksek Lisans: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2003 

Çalışma Alanları

 • Programlamadan, kavramsal gelişim ve kullanım sonrası değerlendirmeye mimari
 • Tasarım süreci üzerine inceleme
 • Temsil sistemleri ile tasarımda düşünce süreci arasındaki ilişki

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Emgin Şavk

Eğitim

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 2006
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları, 2008
Doktora: 
Bilkent Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık, 2014

Çalışma Alanları

 • Tasarım Tarihi
 • Maddi Kültür
 • Teknoloji Tarihi
 • baharemgin@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Sinan Kandemir

Eğitim

Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, Makina Mühendisliği, 2006
Yüksek Lisans: Leicester Üniversitesi, Birleşik Krallık, Makina Mühendisliği, 2009
Doktora: Leicester Üniversitesi, Birleşik Krallık, Makina Mühendisliği, 2013

Çalışma Alanları

 • Hafif alaşımlar
 • Kompozit malzemeler
 • Metal matrisli kompozitler/nanomalzemeler
 • İmalat yöntemleri (döküm, metallerin yarı-katı şekillendirilmesi)
 • Mekanik testler
 • Malzeme karakterizasyonu
 • İleri elektron mikroskobisi
 • Triboloji
 • +90 232 750 6787
 • +90 232 750 6701
 • Makina Mühendisliği Binası (Z16)

Doç. Dr. Ayça Tunç Cox

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, 2002
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, 2005
Doktora: Royal Holloway College,University of London, Medya Sanatları Bölümü, 2011

Çalışma Alanları

 • Diasporik Sinema
 • Uluslararası Sinema
 • Sinema -Tasarım ve Sinema-Mimarlık İlişkisi

İdari

Muharrem Güzel

BÖLÜM SEKRETERİ